ORTAOKUL - YETİŞKİN BİR BİREY OLMA YOLUNDA

DENEME SINAVLARI

Hayat boyunca karşımıza çıkan olan her konuda, tecrübeyle hareket ettiğimizde daha başarılı oluruz. Bu sınavlarla deneyim kazanmanın yanı sıra stratejiler oluşturabilir ve eksiklerimizi görebiliriz. 8. Sınıflarda her hafta, ara gruplarımızda 2 haftaya bir, soru sayısı ve süre bakımından gerçek sınavın provası şeklinde uygulanır. Öğrencilerin eksik olduğu ders ve konular tespit edilip eksik giderme çalışmaları yapılır.

BİREBİR ETÜTLER

Her öğrencinin öğrenme düzeyi, bakış açısı, anlama kapasitesi ve eğitim seviyesi birbirinden farklıdır. Sınıf ortamında öğrenme sağlayamayan öğrencilere, öğrenme eksikliği olan konuda anında müdahale edilir. Deneme sınav sonuçlarına, haklı gerekçe ile okula gelemeyen öğrencilere eksik oldukları konularda rehber öğretmenin yazmış olduğu bire bir dersler, dersten en az iki gün önce öğrenciye duyurulur ve öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi sağlanır. İhtiyaca yönelik olan bu derslerde öğrenciler bilgiyi en üst düzeyde alabilir ve daha kalıcı öğrenmeler sağlanır.

KAMPLAR

Sınav hazırlık sürecinde verimli ve kontrollü bir şekilde, öğretmen eşliğinde soru çözümü sağlamak amacıyla yapılır. 3 bölümden oluşan kampımızın ilk periyodunda “serbest ödev saati” ile öğrenciler ödevlerini okulda yapar. 2. Ve 3. Periyotlarda öğrencilerin iki farklı dersten öğretmen eşliğinde soru çözmeleri sağlanır. Normal şartlarda akşamları evde verimli ders çalışamayan öğrenciler disiplinli ve kontrollü bir şekilde tekrar yapıp öğrendiklerini pekiştirme şansı bulur. Soru çözümleri sırasında yapılamayan sorular öğretmene sorulduğu için anında dönüt sağlanmış olur.

ÖDEV TAKİP SİSTEMİ

Çoğu öğrencinin sorunlarından biri ödevlerinin üst üste gelmesi ve ödevlerini zamanında yapamamaktır. Ödevler zamanında yapılmadığında aceleyle yapılmakta ve ödev içeriği bozulmaktadır. Ödev takip kitapçığı ile kullandığımız zamanı daha verimli hale gelir. Öğretmenimiz ödevlendirme yaparken sınıf panosundaki evde etüt formuna bakarak önceki derslerde verilen ödevleri görerek öğrencilerle beraber ödevin yapılacağı günü, geleceği günü ve kaç etütte yapılacağını planlar. Öğrenciler de sınıf panosuna yapılan bu planlamayı bu kitapçığa yazar. Öğrencilerin evde düzenli çalışması sağlanmış olur. Veli kontrolü ve velinin öğrencinin yaptığı çalışmayı gözlemlemesi sağlanır. Öğretmenlerin ödevleri üst üste vermesi engellenmiş olur. Ödev verildiği gün okula gelmeyen öğrenci “0 gün ben yoktum.” mazeretini öne süremez. Zira bütün ödevler panoda yazılıdır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlamaktır. Genel anlamda birbirine yakın düzeyde ve yapıda olan öğrenciler gruplanır. Onları tanıyan bir öğretmenin eşliğinde yakından takip edilir. Kötü öğrenci yoktur! Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen yanlış yöntem kullanan öğrenci vardır. Hepimizin kendine özgü bir potansiyeli var. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

REHBERLİK

Bireyin kendisini anlamasını, çevresindeki olanakları tanımasını, problemlerini çözebilmesini, bağımsız hale gelebilmesini ve doğru kararlar vererek kendini en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlamak. Her sınıf düzeyinde, öğrencileri daha yakın takip edebilmek amacıyla ayrı bir rehber öğretmen bulunur. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz haftada bir saat öğrencileri sınıf ortamında, ders süresince de gözlemleyebilmek için derse girer. Öz güveni gelişmiş, kendini ifade edebilen ayrıca akademik anlamda eksikleri daha hızlı giderilmiş mutlu öğrencilerimiz olur.

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

Bilgi Almak İstiyorum