İLKOKUL

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME STİLİ

Öğrenme ve öğretme kavramlarıyla ilgili çok büyük değişimlerle karşılaşmaktayız. Öğrenenlerin bilgiyi algılama, ilerleme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya koyma, güdülenme şekillerindeki farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara bağlı olarak öğrenme – öğretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla öğrenci merkezli öğrenme stillerini uygulamaktayız.

İLKOKULDA KAPSAMLI DİL EĞİTİMİ

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüzde, yabancı dil öğrenmenin önemini tartışılır olmanın ötesinde zorunlu bir gereksinim haline getirmiştir. İçinde yaşadığımız çağın bilimini öğrenmek, özümsemek ve dahası üretmek durumunda olan öğrencilerimiz için yabancı dil eğitimi, ciddiyetle ele alınması gereken önemli konuların en başında yer almaktadır.

4306 sayılı yasa, yabancı dil eğitimi açısından daha önce ortaöğretim düzeyinde başlayan yabancı dil eğitiminin ilköğretim 4. sınıftan itibaren başlatılmasını ve ilköğretim okullarının 5. sınıfından itibaren müfredat programına seçmeli ikinci yabancı dil seçeneğinin eklenmesini sağlamıştır. Bizler de öğrencilerimizin en kapsamlı şekilde dil eğitimi almaları için ilkokulda birinci sınıftan itibaren haftada 15 saat dil eğitimi vermekteyiz.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen "Sosyal Etkinlik Programları" eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır.

Her öğrencimizin öğretim yılı boyunca, kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, ücretsiz bir sosyal etkinliğe devam etmesi sağlanır. Bunun ilkokulda çeşitli kulüp sınıfları oluşturulmuştur.

ÇÖZÜM ODAKLI REHBERLİK ÇALIŞMALARI

İlkokulda rehberlik servisinin amacı; psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, düzgün ifade edebilen, güven duyan bireylerin yetişmesine destek olmaktır. Bu amaç doğrultusunda rehberlik hizmetleri “öğrenciye yönelik” ve “veliye yönelik” hizmetler olarak iki başlık altında toplanabilir.

Öğrenciye yönelik rehberlik hizmeti kapsamında; oryantasyon çalışmaları, bireysel danışmanlık, akademik-sosyal ve duygusal gelişim takibi, sınıf rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Veliye yönelik rehberlik hizmeti kapsamında; bireysel veli görüşmeleri, veli bültenleri, veli bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır.

AKTİVİTE DERSLERİ

Okulumuzda anasınıfından itibaren öğrencilerimizin branş bazındaki derslerini daha verimli geçirmeleri adına kendi alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, satranç, dans, jimnastik, akıl oyunları, yabancı diller, ahşap boyama gibi çeşitli derslerimiz öğrencilerimizin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmektedir.

KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme sistemi; öğrencinin ne kadar bildiğini değil, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini teşhis eden ve öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlayan sistemdir. Öğrencilerimizin gelişiminin takip edilirken ölçme ve değerlendirme bireyselleştirilerek her öğrencinin kendi öğrenme sürecine ilişkin geri bildirim alması sağlanmaktadır. Eksiklikleri belirlenen öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından birebir ilgilenilerek bu eksiklikleri tamamlanır.

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

Bilgi Almak İstiyorum